การพนันและการทลายขีดจำกัด

ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดมักจะเป็นการแสดงถึงสิ่งที่บ่งบอกว่าเราไม่อาจจะใช้สิ่งต่างๆได้อย่างที่เราต้องการเสมอไปด้วยเหตุผลทางธรรมชาติที่ทุกอย่างมักมีการจำกัดอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอแม้กระทั่งในเรื่องของการใช้สมองในการคิดพิจารณาหรือการคิดไอเดียต่างๆ สิ่งเหล่านี้ย่อมจะมีการถูกจำกัดภายใต้พลังงานที่เหมาะสม เพื่อที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้ถูกใช้ออกไปอย่างสิ้นเปลืองไม่เช่นนั้นแล้วมันก็เกิดการทำงานหนัก จนยากที่จะกลับมาใช้ได้อีกครั้ง เพราะฉะนั้นแล้วเราจึงเห็นได้ถึงสิ่งที่ถูกจำกัดอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้แม้กระทั่งในเรื่องของความสามารถที่การฝึกฝน มักจะมีบทบาทในการขยายขีดจำกัดมากยิ่งขึ้นเมื่อเราพยายามที่จะขยายสิ่งเหล่านั้นออกไปไม่ว่าจะเป็นการพบเจอกับความเจ็บปวดความอดทนและอุปสรรคที่เกิดขึ้น มันย่อมจะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดการขยายและกล้ามเนื้อได้จดจำว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะสามารถทำได้ในสิ่งที่เราต้องการและความแม่นยำในส่วนของความสามารถเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกเราได้ว่าครั้งหนึ่งมันถูกจำกัดอยู่ในสิ่งที่ใช้ได้บางอย่างเท่านั้นแต่ทว่ามันกลับมีการขยายยิ่งขึ้นเมื่อเราได้ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้สามารถใช้ได้ราวกับว่าไม่มีขีดจำกัดแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามมันยังคงมีสิ่งที่เป็นขีดจำกัดของมนุษย์อยู่ เช่น เราไม่สามารถอาศัยอยู่ในน้ำได้หรือเราไม่สามารถบินได้ ท่องไปในอวกาศได้ ซึ่งนั่นคือเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆอยู่ภายใต้กฎเหล่านี้ เพราะฉะนั้นแล้วความสามารถที่ถูกใช้ได้อย่างมีขีดจำกัดในศักยภาพความเป็นมนุษย์อาจจะไม่ได้บ่งบอกว่าสุดท้ายแล้วเราจะไม่สามารถทำลายสิ่งเหล่านั้นได้ในครั้งใดครั้งหนึ่งโดยการทดแทนจากสิ่งอื่นๆ แต่ในขณะเดียวกันความสามารถของมนุษย์ก็มักจะเป็นสิ่งที่ถูกโลดแล่นภายใต้ความน่าจะเป็น  ซึ่งอาจจะมีความสามารถอีกหลายประเภทที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนอีกหลายคนได้โดยที่อาจจะไม่รู้จัก

ดังนั้นแล้ว สำหรับเรื่องของการลงทุนในการเล่นคาสิโนออนไลน์อันมีขีดจำกัด นั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกเราได้ว่าทุกอย่างมักจะมีสิ่งที่ถูกตีกรอบไว้เพื่อความเหมาะสม ดังที่เราจะเห็นได้ว่าบ่อยครั้งต่อส่วนของการเดิมพันเหล่านั้นก็เป็นส่วนที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้บุคคลสามารถจัดสิ่งต่างๆของการเดิมพันเพื่อให้เหมาะสมกับตัวเอง นั่นอาจจะเป็นข้อดีหนึ่งที่ผู้ให้บริการสามารถเอื้ออำนวยกับเราได้ แต่อย่างไรก็ตามมันกลับเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องวางแผนงานของตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าเราควรที่จะทำอย่างไร เพื่อให้เกิดสิ่งที่เราสามารถทำได้อย่างจริงจังและเป็นแบบแผนการปฏิบัติได้เป็นอย่างดีและการจัดการกองเงินทั้งหมดเพื่อการลงทุน นั่นคือสิ่งที่สามารถประเมินได้ภายใต้สถานการณ์ของความกดดันหรือการลงทุนนั้นมีขีดจำกัด แม้ว่าในบางครั้งเราอาจจะได้หรือเสียในส่วนที่เราจำเป็นต้องเจอ แต่ถึงอย่างนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราต่างรู้ดีว่าเงินและความสามารถที่ถูกใช้อย่างมีขีดจำกัดนั่นเป็นสิ่งที่สามารถทลายจุดนี้ผ่านไปได้ หากเรามีความสามารถที่จะจัดการได้ดีพอ ดังนั้นแล้วสำหรับเรื่องของการเล่นคาสิโนออนไลน์ เราต่างรู้ได้ว่ามันคือการทำลายกำแพงของขีดความสามารถเพื่อที่ทำให้การลงทุนเหล่านั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการรับความเสี่ยงที่สูงเพิ่มขึ้นนั่นจำเป็นที่ทำให้เราจะต้องรับให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

อาจเรียกได้ว่าสิ่งที่ถูกใช้อย่างจำกัดนั่นอาจจะเป็นเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองไม่ใช่สิ่งที่จะมาจำกัดความสามารถหรือศักยภาพของการลงทุนเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้ได้เฉิดฉาย ในขณะเดียวกันความอันตรายที่อยู่นอกกรอบ ต่างเป็นตัวที่บ่งบอกเราว่ามันคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับและไม่เป็นอันตรายทั้งที่ควรแน่นอนว่าสำหรับบางคนในเรื่องของการลงทุนไม่อาจจะบ่งบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้แม้ว่าในบางครั้งเราอาจจะเห็นภาพความเป็นจริงว่ามันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นตามทฤษฎีที่ได้กำหนดไว้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมากำหนดได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง และเราเพียงแต่เป็นคนที่ควบคุมการเรียนรู้เท่านั้นว่ามันจะมีผลอย่างไรต่อตัวเราโดยตรง มันอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวแปลเท่านั้นที่จะทำให้เราเห็นได้ว่าทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นโดยที่เราเป็นคนกระทำ การใช้เหตุผลในบางครั้งอาจจะเป็นตัวจำกัดขีดความสามารถบางอย่างแต่ในขณะเดียวกันหากเรานำเหตุผลออกไปมันก็ไม่อาจจะทำให้การดำเนินการบางอย่างถูกกระทำต่อไปได้เพราะฉะนั้นแล้วการทลายขีดความสามารถของนี้นั่นคือการหาจุดที่สมบูรณ์(พร้อมความสมดุล)ที่สุดและทำให้มันดำเนินไปได้พร้อมกัน และคาสิโนออนไลน์กับการพนันก็ไม่ปฏิเสธการมีอยู่ของการทลายสิ่งเหล่านี้ได้เช่นกัน

Tags:

October 23, 2017